کلیدواژه‌ها = کارآفرینی دانشگاهی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 17-33

جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدرضا زالی؛ سید مرتضی باقری فرد


2. تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-77

علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی‌پور؛ سمیرا ندیر خانلو


3. کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 59-71

بهمن فکور؛ حجت ا... حاجی حسینی