کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی بسترهای مؤثر بر کارآفرینی محصولات فرهنگی در ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 17-28

10.22034/jstp.2020.12.3.1227

هدیه تنهایی راد؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور


2. طراحی الگوی شایستگی‌های برنامه درسی کارآفرین‌محور در رشته علوم تربیتی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-88

10.22034/jstp.2019.11.1.1985

عبدالعارف شجاعی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی


3. بنگاه‌های «پُررشد» و تأثیر آنها بر اشتغال در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-88

10.22034/jstp.2018.10.2.539485

پریسا ریاحی؛ محسن قوامی پور؛ علیرضا شکری


4. تعیین شاخص‌های تأثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها از این منظر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 81-98

محمد مهدوی مزده؛ مائده بانک؛ محمد رضا زاهدی؛ مجید پورمسگری