نویسنده = پریسا ریاحی
تعداد مقالات: 2
1. بنگاه‌های «پُررشد» و تأثیر آنها بر اشتغال در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-88

پریسا ریاحی؛ محسن قوامی پور؛ علیرضا شکری


2. گـونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایـران با تأکیـد بر عوامل اجتماعی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-66

پریسا ریاحی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ حجت اله حاجی حسینی