نویسنده = طاهره میرعمادی
تعداد مقالات: 4
1. روندهای نوآیند در سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 619-633

طاهره میرعمادی


2. واکاوی عوامل زمینه‌ای شکست سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 599-617

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


3. ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-77

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


4. شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-41

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد