نویسنده = سید سروش قاضی نوری
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


2. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری