نویسنده = مریم سادات قریشی خوراسگانی
تعداد مقالات: 4
1. پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-64

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی؛ فاطمه صباغ‌زاده


2. تحلیل محتوای مقالات حوزه خصوصی‌سازی آموزش عالی در مجلات علمی کشور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 44-54

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران


3. مهمان سردبیر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-1

مریم سادات قریشی خوراسگانی


4. تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-90

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکر صالحی؛ گلنار مهران