نویسنده = آیدا مهاجری
تعداد مقالات: 3
1. مهمان سردبیر: بزرگ زیباست؟ یا ضروری است؟

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-1

آیدا مهاجری


2. یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 439-454

سید سپهر قاضی‌نوری؛ آیدا مهاجری


3. سنجش پذیرش اجتماعی فناوری شبیه‌سازی انسان در جامعه دانشگاهی ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-48

اسماعیل کلانتری؛ آیدا مهاجری؛ محمدامین قانعی راد