نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
تعداد مقالات: 4
2. نقش سیاست‌های فناوری و نوآوری در تسهیل و تسریع فرارسی فناورانه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 455-467

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ مصطفی صفدری رنجبر


3. نقش سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در توسعه نظام‌های بخشی نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 155-169

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی‌نوری


4. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-70

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری