نویسنده = سوما رحمانی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-90

سوما رحمانی؛ محسن علیزاده ثانی؛ مهدی مجیدپور؛ محمد ولی‌پور خطیر


2. عوامل ناکامی یادگیری فناورانه در صنعت گاز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-44

هادی نیلفروشان؛ مهشید غفارزادگان؛ صادق پیمانخواه؛ سوما رحمانی