نویسنده = محمدمهدی ذوالفقارزاده
تعداد مقالات: 2
1. تکوین توانمندی طراحی پایه در شرکت مپنابویلر به‌‌عنوان یک بنگاه یکپارچه‌ساز دیرآمده

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

10.22034/jstp.2020.12.4.1224

محمدرضا آراستی؛ مهدی خالقی؛ آزیتا کرمی پور؛ علیرضا اصلانی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


2. ارائه چارچوبی برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشور به روش دلفی فازی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-17

مهدی هاجری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده