نویسنده = نیلوفر ردایی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


2. چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-30

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ نیلوفر ردایی