نویسنده = مهشید جهانی
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب ممیزی مدیریت دارایی‌های فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

مهدی گودرزی؛ مهشید جهانی؛ محمد نقی زاده