نویسنده = محمدامین قانعی راد
تعداد مقالات: 3
1. برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوری های راهبردی؛ مطالعه موردی صنعت بالادستی نفت ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-28

محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا آذرآئین


2. تدوین الگوی چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-103

محمدامین قانعی راد؛ مریم محمودی؛ حسین ابراهیم آبادی


3. سنجش پذیرش اجتماعی فناوری شبیه‌سازی انسان در جامعه دانشگاهی ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-48

اسماعیل کلانتری؛ آیدا مهاجری؛ محمدامین قانعی راد