نویسنده = جعفر قیدر خلجانی
تعداد مقالات: 2
2. مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-33

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ جعفر قیدر خلجانی