نویسنده = اسماعیل قادری فر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


2. شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 35-48

محمود مرادی؛ محمد دوستار؛ اسماعیل قادری فر؛ بهناز زنجانی