نویسنده = مهدی الیاسی
تعداد مقالات: 10
2. سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری برای تقویت بوم‌سازگان نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 209-220

مهدی الیاسی؛ فرخنده ملکی فر


3. استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 469-480

جواد سلطان‌زاده؛ مهدی الیاسی


5. بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


6. تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-48

مهدی الیاسی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ کیارش فرتاش


7. الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان


8. ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظامهای ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-80

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ سیدمصطفی محمدپور نارنجی؛ آرش شجاعی چرمینه


9. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی


10. تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی