نویسنده = پوراندخت نیرومند
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

پوراندخت نیرومند؛ فاطمه میرجلیلی؛ جهانیار بامداد صوفی


2. بررسی روابط بین برنامه‌ریزی راهبردی و عوامل درون سازمانی در شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های برتر در ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-61

محمد نقی زاده؛ پوراندخت نیرومند؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ روح الله ایزدخواه؛ فرزان مجیدفر؛ کمال محمدی؛ مهدی پاکزاد؛ مهدی گودرزی