نویسنده = امیر ناظمی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای بازاندیشی در مفهوم نخبگی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-33

غلامعلی منتظر؛ امیر ناظمی؛ محسن موسوی نسب


2. دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 57-74

ابوالفضل کزازی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی