نویسنده = احمد جعفرنژاد
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی چالش‌های شرکت‌های تازه تأسیس فناوری محور دانشگاهی در مسیر رشد

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 45-62

احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ احمد اختیارزاده


3. الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 39-56

رضا بندریان؛ داود کریمی دستجردی؛ احمد جعفرنژاد