نویسنده = فاطمه صالحی یزدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مطالعه توصیفی وضعیت زنجیره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ایرانی

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 71-86

محمد علی بحرینی زارج؛ فاطمه صالحی یزدی؛ زهرا ابوالحسنی