نویسنده = آرمان خالدی
تعداد مقالات: 4
2. نامه به سردبیر

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-93

آرمان خالدی


3. بررسی برساخت اجتماعی تفکرات حوزه علمی مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-62

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ آرمان خالدی؛ علی صابر؛ شهره نصری


4. شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 69 کشور دنیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 77-93

سید حبیب الله طباطباییان؛ رضا نقی زاده؛ آرمان خالدی؛ محمد نقی زاده