نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل تأثیر آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 21-34

رضا حسنوی؛ قدیر نظامی پور؛ علیرضا بوشهری؛ عادل آذر؛ سعید قربانی


2. طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش‌عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-18

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی فرد؛ حمید خداداد حسینی