نویسنده = علیرضا بوشهری
تعداد مقالات: 4
2. مراحل شکل‌گیری و توسعه قابلیت‌های فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-33

سیامک طهماسبی؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری؛ سید کمال طبائیان؛ جعفر قیدر خلجانی


3. طراحی مدل تأثیر آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 21-34

رضا حسنوی؛ قدیر نظامی پور؛ علیرضا بوشهری؛ عادل آذر؛ سعید قربانی


4. شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری