نویسنده = منوچهر منطقی
تعداد مقالات: 5
2. فرایند نوآوری سامانه‌های محصول‌پیچیده در صنعت هوانوردی ایران:برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 71-95

مریم روضه سرا؛ سیدسروش قاضی‌نوری؛ منوچهر منطقی؛ سیدحبیب الله طباطبائیان


4. الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-37

محمد نقی زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ پیام حنفی‌زاده؛ رضا نقی زاده


5. شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-101

منوچهر منطقی؛ علی حسنی؛ علیرضا بوشهری