نویسنده = غلامرضا ذاکر صالحی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی شایستگی اعضاء هیات علمی در تعاملات بین المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-38

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


2. بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ غلامرضا ذاکر صالحی


3. تحلیل محتوای پیش نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 29-46

غلامرضا ذاکر صالحی؛ امین ذاکر صالحی