نویسنده = مرتضی رضاپور
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی جدید به نقشه راه فناوری در فضای نوآوری باز: مطالعه موردی فناوری غشا در پژوهشگاه صنعت نفت

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 65-80

هادی نیلفروشان؛ کامران باقری؛ مرتضی رضاپور؛ مریم رشتچی