نویسنده = حسن دانایی فرد
تعداد مقالات: 8
1. سیاست‌های علم و فناوری برای تقویت نظام‌های منطقه‌ای نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-208

پریسا ریاحی؛ حسن دانایی فرد


4. طراحی مدل تحلیل سیاست‌های آموزش‌عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-18

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی فرد؛ حمید خداداد حسینی


7. مهمان سردبیر

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

حسن دانایی فرد