نویسنده = علیرضا حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت


2. مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن ها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 21-37

شعبان الهی؛ مونا رشیدی راد؛ علیرضا حسن زاده