نویسنده = سید حبیب الله طباطباییان
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-48

مهدی الیاسی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ کیارش فرتاش


2. واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

صنم السادات فرنودی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ سید حبیب الله طباطباییان


3. ارزیابی تاثیر کارکردهای نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام ملی نوآوری ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

عفت نوروزی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ سید سروش قاضی نوری


4. الگوی افزایش ظرفیت جذب با تاکید بر جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان و ادراک مدیران از پویایی محیط؛ نمونه بنگاه‌های بخش الکترونیک هوایی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-37

محمد نقی زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ منوچهر منطقی؛ پیام حنفی‌زاده؛ رضا نقی زاده


5. دیدگاه‌های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه‌بندی دیدگاه‌های خبرگان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 57-74

ابوالفضل کزازی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امیر ناظمی


6. گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 61-78

سید حبیب الله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمد رضا تقوا؛ رضا اسدی فرد


7. شاخص ترکیبی پایش توانمندی فناوری: بررسی وضعیت توانمندی فناوری ایران و 69 کشور دنیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 77-93

سید حبیب الله طباطباییان؛ رضا نقی زاده؛ آرمان خالدی؛ محمد نقی زاده


8. بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‌های نرم، مورد کاوی SPR

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 61-72

سید حبیب الله طباطباییان؛ بامداد صوفی؛ ابوالفضل باقری