نویسنده = آرش موسوی
تعداد مقالات: 5
2. تغییرات مفهومی در مسیر ظهور رویکرد نظام‌های نوآوری

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 63-79

علی کرمانشاه؛ آرش موسوی


4. نظریه های دانش و ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 59-70

محمد امین قانعی راد؛ آرش موسوی


5. بررسی دلایل رواج ابزارها و تکنیک‌های سیاست گذاری در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 12-25

محمد حسین رضازاده مهریزی؛ مهدی کاظمی؛ آرش موسوی