نویسنده = محمد حسین رضازاده مهریزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دلایل رواج ابزارها و تکنیک‌های سیاست گذاری در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 12-25

محمد حسین رضازاده مهریزی؛ مهدی کاظمی؛ آرش موسوی