نویسنده = نادر نیککام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-13

سعید امیری؛ نادر نیککام؛ مجید صاحبی‌نژاد