نویسنده = طاهره میر عمادی
تعداد مقالات: 6
1. مهمان سردبیر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-0

طاهره میر عمادی


2. استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-17

میثم نریمانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ طاهره میر عمادی