نویسنده = محمد امین قانعی‌راد
تعداد مقالات: 2
1. پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری: مطالعه موردی شهروندان تهرانی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 93-103

محمد امین قانعی‌راد؛ ابوالفضل مرشدی


2. عوامل، انگیزش ها و چالش های تولید دانش در بین نخبگان علمی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 71-86

محمد امین قانعی‌راد؛ ابوالقاسم طلوع؛ فرهاد خسرو خاور