نویسنده = بهمن فکور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-111

محمدتقی انصاری؛ بهمن فکور


2. کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 59-71

بهمن فکور؛ حجت ا... حاجی حسینی