نویسنده = شعبان الهی
تعداد مقالات: 4
2. طراحی و تبیین الگوی انطباقی مدیریت فناوری اطلاعات برای سازمان‌های دولتی کشور

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-45

علیرضا حسن‌زاده؛ مریم حاجی‌پور ساردویی؛ شعبان الهی


3. مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن ها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 21-37

شعبان الهی؛ مونا رشیدی راد؛ علیرضا حسن زاده