نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

صنم السادات فرنودی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ سید حبیب الله طباطباییان


2. گـونه‌شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایـران با تأکیـد بر عوامل اجتماعی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 47-66

پریسا ریاحی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ حجت اله حاجی حسینی


3. استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحلیلی تماتیک

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-17

میثم نریمانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ طاهره میر عمادی


4. ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 11-26

سید سپهر قاضی نوری؛ محمود براتی نیا؛ سارا صباغچی


5. مدل‌یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 65-80

صدیقه رضائیان فردوئی؛ سید سپهر قاضی نوری


6. نامه سردبیر

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388

سید سپهر قاضی نوری