نویسنده = سید سروش قاضی نوری
تعداد مقالات: 6
1. راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


2. تحلیل شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-17

سعید روشنی؛ سید سروش قاضی نوری؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


3. 5 سال با سیاست علم و فناوری: تکامل و توسعه نظری فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-23

سید سروش قاضی نوری؛ سعید روشنی؛ نفیسه رضایی نیک


4. مهمان سردبیر

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 0-1

سید سروش قاضی نوری


5. بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-19

لعیا الفت؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری؛ سید سروش قاضی نوری