نویسنده = سیدحبیب‌الله طباطبائیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین الگوی حاکمیت همکاری‌های نوآوری با کارایی همکاری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-46

سعیدحسین رفیعی؛ سیدحبیب‌الله طباطبائیان؛ منوچهر منطقی


2. مطالعه موردی نگاشت نهادی نوآوری در صنعت برق کشور

دوره 1، شماره 1، بهار 1387

سیدحبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد انتظاری